Pazarlama Nedir, Etkili Pazarlama İçin 5 Adım

pazarlama-nedir

   Bu yazımda genel hatlarıyla pazarlamanın tanımını yaparak , pazarlama nedir , etkili pazarlama nasıl yapılır üzerinde durarak meraklarınızı keyifle gidermeyi umuyorum.

   Pazarlama kelimesinin kısaca hayatımıza girişi , İstanbul Üniversitesi hocalarından olan Prof.Dr. Mehmet OLUÇ sayesinde olmuştur.Türkiyenin ilk işletme fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi kurulduğunda henüz “marketing” tam olarak Türkçe bir karşılığa sahip değildi ve Prof.Dr.Mehmet OLUÇ , pazarlama kelimesini ilk defa kullanarak , bu kelimeyi iş yaşamına kazandırmıştır.

    Pazarlama , İngilizce karşılığı marketing olan , birçok farklı ve öznel tanımı mevcut olan bir kelimedir. Herkes pazarlamayı farklı biçimde tanımlasa da özünde , müşterilerinize sunacağınız bir değer yaratmak ve karşılığında da bir kazanç sağlamak olarak ifade ederek belki de en basit şekilde tanımlayabiliriz. Yaratacağınız bu değerin alım ve satımını arttırmak için üstlenilen tüm faaliyetler pazarlama olarak ifade edilir. Çok geniş bir yelpaze olan pazarlama , ürünlerin reklamlarının yapılmasından , bu ürünlerin satışına ve ardından tüketicilere ya da işletmelere dağıtımlarına kadar olan tüm süreçlerini kapsar.

   Dr.Philip Kotler , pazarlamayı şöyle tanımlamıştır : “Pazarlama , hedef pazarın ihtiyaçlarını kar elde etmek için değer keşfetme , yaratma ve sağlama bilimi ve sanatıdır.Pazarlama , karşılanmayan ihtiyaçları ve istekleri belirler.Belirlenen pazarın boyutunu ve kar potansiyelini tanımlar , ölçer ve miktarını belirler.Şirketin hangi segmentlere en iyi hizmeti verebileceğini belirler ve uygun ürün ve hizmetleri tasarlayıp tanıtır.”

   Tanımlarından da anlayacağımız gibi pazarlama , bir ikna sanatıdır. Bundan dolayı pazarlamanın başarı ölçütü , belirli bir segment oluşturulmasını  ardından müşterinin ihtiyaçlarını tüm hatlarıyla belirlemek , maksimum sayıdaki müşteriye ulaşarak onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamaktır. Karşılanan her ihtiyaç ve oluşturulan her bir tatmin , şirketin başarılı bir pazarlama stratejisi izlediğinin bir kanıtıdır.

ETKİLİ PAZARLAMA İÇİN 5 ADIM

   Pazarlama başarısı şüphesiz ki bir şirketin en önemli hedeflerinden biridir.Çünkü pazarlamada yaratılan bir başarı , tüm süreci olumlu yönde etkileyecektir. Peki ama etkili pazarlama için neler yapılmalıdır ?

   Başarılı bir pazarlama stratejisi için takip edilmesi gereken 5 adımdan söz edebiliriz.

1-PAZARIN BELİRLENMESİ

etkili-pazarlama-icin-5-taktik

   Etkili pazarlamanın ilk adımı ,mutlaka, hitap edeceğimiz pazarın belirlenmesi olacaktır çünkü başarılı bir pazarlama pazar araştırması ile başlar.Yapılan bu pazar araştırmasının öncelikli hedefi hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef kitle, şirketimizin kimlere ulaşacağını ve oluşturulan hizmet ve ya ürünlerin hangi kesime hitap edeceği konusunda fikir sahibi olmamızı sağlar. Böylece oluşturulacak olan pazarlama planını filtreleyerek daha etkili hale getirebiliriz. Hedef kitlemiz , yapmış olduğumuz işin yapıtaşını oluşturacağı için dikkat edilmesi gereken en önemli etkendir.

2-MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

etkili-pazarlama-icin-5-taktik-1

   İlk adımımızla bağlantılı olarak , müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ikinci aşama olarak nitelendirilebilir. Seçilen hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmesi ,şirketin pazarlamasının maksimum ve en etkili seviyeye ulaşarak kar elde etmesine yardımcı olmakla kalmayıp, belirlenmiş olan hedef kitlenin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının da karşılanması ile sonuçlanacaktır. Bu aşamada hedef kitlenin ihtiyaçlarının en doğru şekilde belirlenip , karşılanması şirketin rakiplerinin önüne geçmesine ve doğal olarak bir avantaj yaratmasına da yardımcı olacaktır.

3-FİYATLANDIRMANIN ETKİLİ YAPILMASI

etkili-pazarlama-icin-5-taktik-2

   Hedef kitlenin belirlenmesinin ardından , ihtiyaçlarının filtrelenmesi ile pazarlamanın en önemli noktalarından biri olan fiyatlandırma aşamasına geçiyoruz. Fiyatlandırma aşaması , belirlenmiş olan potansiyel hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için ödemeye meyilli olduğu miktarın belirlenmesidir.Bu aşamada en önemli etkenlerden biri , rakiplerin analizi ve rasyonel bir fiyat skalasının oluşturulmasıdır.Çünkü skalanın çok altında kalmak ya da üzerine çıkmak , şirketin bütçesi için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

   Bir diğer etken ise , rakiplere nazaran daha makul bütçelerde daha iyi hizmet sunabilmektir , çünkü bu durum bir çok rakibin önüne geçilmesine yardımcı olurken , müşterilerin dikkatinin çekilmesine de yol açarak kar oranlarının artmasında olumlu bir etki oluşturacaktır.

4-ETKİLİ TANITIM

etkili-pazarlama-icin-5-taktik-3

   Tanıtım aşaması , pazarlamanın en can alıcı noktalarından bir diğeridir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur ise , oluşturulacak tanıtımın belirlenmiş olan hedef kitlenin, bu kitlenin ihtiyaç ve isteklerine ve belirlenmiş olan fiyatlandırmaya odaklı olmasıdır. Hedef kitlenin ihtiyaçlarının nasıl daha iyi ve uygun fiyata karşılayabileceğinizi bilmesi için ürün ve ya hizmetinizin en etkili şekilde tanıtılması , teklifinizin daha iyi olduğunu bilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca pazarlama yapmak için , ulaşabileceğiniz bir hedef kitle seçmek , tanıtım sürecinizin başarısının da artmasına yardımcı olacaktır.

5-SATIŞ

   Etkili bir pazarlamanın son elementi , potansiyel müşteriler için satış aşamasının sorunsuzca hazırlanması ve oldukça basit düzeye indirgenmesidir. Satınalma işlemi sırasında müşterinin yaşayacağı engeller ve problemler ,örneğin ; online satışlar için bekleme süresinin çok uzun olması , bilinmedik online ödeme yöntemleri istenmesi ya da site içi aktarımların çok fazla olması gibi, ortadan kaldırılmalıdır. Etkili ve başarılı bir pazarlama için bu bariyerlerin en aza indirilmesi ve daha sonraki aşamalarda tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.Aksi takdirde , bahsettiğimiz ilk dört adım başarı ile takip edilse dahi ,  pazarlama başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *